Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 231-2018
(11)  Utility Model Number  8674 
(21)  Application Number  231-2018 
(22)  Application Date  14.12.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.09.2019 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.12.2019 
(51)  International Patent Classification  B23K 35/00  C22C 5/02   
(54)  Title  Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu 
(57)  Abstract  Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu obsahuje Au v množstve 35 % až 48 % hmotn., Sn v množstve 35 % až 48 % hmotn. a In v množstve 4 % až 30 % hmotn. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Urminský Ján, Ing., PhD.; Botanická 2827/1, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.12.2022 
   Utility Model Validity maximum until  14.12.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2019 09/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 02/2020 FG2K
 
PUV 231-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 231-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2018 Type Delivered
1a Opis 14.12.2018 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 14.12.2018 Type Delivered
1c Výkresy 14.12.2018 Type Delivered
1d Plná moc 14.12.2018 Type Delivered
1e Plná moc 14.12.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.12.2018 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.12.2018 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 13.03.2019 Type Delivered
5b Opis 13.03.2019 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.03.2019 Type Sent document
7 výzva na doplnenie identifikátora osoby 20.03.2019 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 20.03.2019 Type Delivered
9 Odpoveď na správu úradu 30.04.2019 Type Delivered
9a Sprievodný list 30.04.2019 Type Delivered
9b Opis 30.04.2019 Type Delivered
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2019 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 14.06.2019 Type Delivered
11a Sprievodný list 14.06.2019 Type Delivered
11b Opis 14.06.2019 Type Delivered
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.06.2019 Type Internal Letter
13 rešeršná správa 04.07.2019 Type Internal Letter
15 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2019 Type Sent document
16 pokyn na zverejnenie PÚV 15.07.2019 Type Internal Letter
17 záznam o ukončení konania o PÚV 12.12.2019 Type Internal Letter
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.12.2019 Type Internal Letter
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.01.2020 Type Sent document
20 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
20a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
21 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
PUV 231-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku