Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 231-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8674 
(21)  Číslo prihlášky  231-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/00  C22C 5/02   
(54)  Názov  Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu 
(57)  Anotácia  Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu obsahuje Au v množstve 35 % až 48 % hmotn., Sn v množstve 35 % až 48 % hmotn. a In v množstve 4 % až 30 % hmotn. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Urminský Ján, Ing., PhD.; Botanická 2827/1, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2019 09/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 02/2020 FG2K
 
PUV 231-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 231-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.12.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.12.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 14.12.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
1e Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.12.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.12.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 13.03.2019 Typ Doručené
5b Opis 13.03.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.03.2019 Typ Odoslané
7 výzva na doplnenie identifikátora osoby 20.03.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 20.03.2019 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 30.04.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 30.04.2019 Typ Doručené
9b Opis 30.04.2019 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2019 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 14.06.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 14.06.2019 Typ Doručené
11b Opis 14.06.2019 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.06.2019 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 04.07.2019 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2019 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 15.07.2019 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 12.12.2019 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.12.2019 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
20 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
PUV 231-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku