Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 230-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  230-2020 
(22)  Application Date  18.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F21V 1/00   
(54)  Title  Spôsob výroby lampy s 3D tienidlom a lampa s 3D tienidlom 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PET Digital s.r.o.; Čajkovského 428/10, 949 11 Nitra 11; SK 
(72)  Inventor(s)  Karas Filip, Ing.; Čajkovského 428/10, 949 11 Nitra 11; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Zuzana Gajdošíková; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 230-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 230-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2020 Type Delivered
1a Plná moc 18.12.2020 Type Delivered
1b Opis 18.12.2020 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 18.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.06.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 03.06.2021 Type Delivered
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.06.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 03.06.2021 Type Delivered
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.08.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 04.08.2021 Type Delivered
8 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.08.2021 Type Payment
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 05.10.2021 Type Delivered
10 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.10.2021 Type Payment
11 Odpoveď na správu úradu 01.12.2021 Type Delivered
11a Sprievodný list 01.12.2021 Type Delivered
11b Anotácia 01.12.2021 Type Delivered
11c Nároky na ochranu 01.12.2021 Type Delivered
11d Opis 01.12.2021 Type Delivered
PUV 230-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku