Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 230-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  230-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 1/00   
(54)  Názov  Lampa s 3D tienidlom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PET Digital s.r.o.; Čajkovského 428/10, 949 11 Nitra 11; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Karas Filip, Ing.; Čajkovského 428/10, 949 11 Nitra 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 230-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 230-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 18.12.2020 Typ Doručené
1b Opis 18.12.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 18.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.06.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 03.06.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.06.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 03.06.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.08.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
8 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.08.2021 Typ Platba
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
10 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.10.2021 Typ Platba
PUV 230-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku