Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 23-92
(11)  Číslo úžitkového vzoru  12 
(21)  Číslo prihlášky  23-92 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.11.1992 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.12.1992 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.07.1993 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.12.1992 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 53/00   
(54)  Názov  Zařízení pro čištění odpadních plynů 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gotvaldová Vladana, Ing.; Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gotvaldová Vladana, Ing.; Na bitevní pláni 21, 14000 Praha; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  13.11.1999 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.11.1999 
   Maximálna platnosť do  13.11.2002 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 07.07.1993 1/1993 FG2K
 
PUV 23-92
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 23-92
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
*Neidentifikovaný dokument 13.11.1992 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.11.1996 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.11.1996 Typ Platba
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.11.1996 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.11.1996 Typ Doručené
14 zápis zmeny zástupcu 15.11.1996 Typ Platba
všeobecný referátnik 26.11.1996 Typ Odoslané
PUV 23-92
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku