Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 23-92
(11)  Utility Model Number  12 
(21)  Application Number  23-92 
(22)  Application Date  13.11.1992 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  28.12.1992 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date  07.07.1993 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.12.1992 
(51)  International Patent Classification  B01D 53/00   
(54)  Title  Zařízení pro čištění odpadních plynů 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Gotvaldová Vladana, Ing.; Praha; CZ 
(72)  Inventor(s)  Gotvaldová Vladana, Ing.; Na bitevní pláni 21, 14000 Praha; CZ 
(74)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  13.11.1999 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  13.11.1999 
   Utility Model Validity maximum until  13.11.2002 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané úžitkové vzory 07.07.1993 1/1993 FG2K
 
PUV 23-92
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 23-92
S/N Item Name Date Type Document Payment
*Neidentifikovaný dokument 13.11.1992 Type Delivered
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.11.1996 Type Delivered
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.11.1996 Type Payment
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.11.1996 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.11.1996 Type Delivered
14 zápis zmeny zástupcu 15.11.1996 Type Payment
všeobecný referátnik 26.11.1996 Type Sent document
PUV 23-92
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku