Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 224-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  224-2020 
(22)  Application Date  14.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G01B 5/00  H01J 9/42  H01J 29/48   
(54)  Title  Prípravková sústava na meranie súosovosti častí elektrónového dela 
(57)  Abstract  Prípravková sústava na meranie súosovosti častí elektrónového dela poskytuje možnosť merania hádzavosti namontovaných komponentov vnútri elektrónového dela. Ide o prenosný nastaviteľný merací prípravok umožňujúci otáčanie odchýlkomerov po súčastiach elektrónového dela na účely zistenia ich reálnych odchýlok polohy proti základným centrovacím osadeniam. Riešenie pozostáva z dvoch prírub otočne spojených cez ložisko (3). Pevná príruba (1) pozostáva z centrovacieho osadenia s nastavovacími skrutkami (5), (7) odpruženými závitovými kolíkmi (6) a na druhej otočnej prírube (2) sú namontované nastaviteľné a modifikovateľné konzoly (4) na prichytenie potrebného typu odchýlkomerov (8), (9). Merací prípravok sa vkladá nastavovacou prírubou (1) do hornej alebo strednej deliacej príruby v závislosti od toho, či sa merajú diely v oblasti katódy alebo anódy. Spôsob riešenia je po zmene geometrie aplikovateľný aj na iné oblasti techniky, napríklad všade tam, kde je potreba merania súosovosti zostavených dielov. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.; Kopčianska 14, 851 01 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Kolenič František, Ing., PhD.; Javorova 7, 811 04 Bratislava; SK;
Fodrek Peter, Ing., PhD.; Bazová 24, 900 31 Stupava; SK;
Lipár Slavomír, Ing., PhD.; Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
 
PUV 224-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 224-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2020 Type Delivered
1a Opis 14.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 14.12.2020 Type Delivered
1c Anotácia 14.12.2020 Type Delivered
1d Výkresy 14.12.2020 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 14.12.2020 Type Delivered
1f Sprievodný list 14.12.2020 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.12.2020 Type Delivered
2a Opis 16.12.2020 Type Delivered
2b Nároky na ochranu 16.12.2020 Type Delivered
2c Anotácia 16.12.2020 Type Delivered
2d Obrázok k anotácii 16.12.2020 Type Delivered
2e Výkresy 16.12.2020 Type Delivered
2f Sprievodný list 16.12.2020 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 16.12.2020 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.01.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Type Delivered
6a Opis 19.03.2021 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 19.03.2021 Type Delivered
6c Obrázok k anotácii 19.03.2021 Type Delivered
6d Anotácia 19.03.2021 Type Delivered
6e Výkresy 19.03.2021 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.03.2021 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 01.04.2021 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 01.04.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 02.04.2021 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 01.04.2021 Type Internal Letter
PUV 224-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku