Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 224-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  224-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/00  H01J 9/42  H01J 29/48   
(54)  Názov  Prípravková sústava na meranie súosovosti častí elektrónového dela 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.; Kopčianska 14, 851 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kolenič František, Ing., PhD.; Javorova 7, 811 04 Bratislava; SK;
Fodrek Peter, Ing., PhD.; Bazová 24, 900 31 Stupava; SK;
Lipár Slavomír, Ing., PhD.; Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 224-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 224-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.12.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 14.12.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 14.12.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.12.2020 Typ Doručené
1f Sprievodný list 14.12.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.12.2020 Typ Doručené
2a Opis 16.12.2020 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 16.12.2020 Typ Doručené
2c Anotácia 16.12.2020 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 16.12.2020 Typ Doručené
2e Výkresy 16.12.2020 Typ Doručené
2f Sprievodný list 16.12.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 16.12.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Typ Doručené
6a Opis 19.03.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 19.03.2021 Typ Doručené
6c Obrázok k anotácii 19.03.2021 Typ Doručené
6d Anotácia 19.03.2021 Typ Doručené
6e Výkresy 19.03.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.03.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 01.04.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 01.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 02.04.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 01.04.2021 Typ Interné listy
PUV 224-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku