Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 223-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  223-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/00   
(54)  Názov  Spôsob šírenia signálu ovplyvňujúceho výskyt škodcov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jágerský Dušan; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1681/14, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK;
Garaj Miroslav; Golianova 10, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jágerský Dušan; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1681/14, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK;
Garaj Miroslav; Golianova 10, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 223-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 223-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.12.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 10.12.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 10.12.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 10.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.12.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2021 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.03.2021 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zastavení konania 06.07.2021 Typ Odoslané
PUV 223-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku