Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 223-2018
(11)  Utility Model Number  8536 
(21)  Application Number  223-2018 
(22)  Application Date  06.12.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.09.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.04.2019 
(45)  Publication of Registration Date  03.09.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.07.2019 
(51)  International Patent Classification  B21C 37/06  B21C 23/01  B21D 41/00   
(54)  Title  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním 
(57)  Abstract  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním pozostáva z upínacej časti (1) s centrálnym otvorom, do ktorého je votknutá vodiaca časť (2), pričom upínacia časť (1) je skrutkami (3) spojená s držiakom (4) prietlačnice s centrálnym otvorom. Medzi držiakom (4) prietlačnice a upínacou časťou (1) je umiestnená prietlačnica (5). Držiak (4) prietlačnice a prietlačnica (5) majú vzájomné centrovacie prvky (6). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na Hlinách 6778/7, 917 01 Trnava 1; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  06.12.2022 
   Utility Model Validity maximum until  06.12.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 04/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 09/2019 FG2K
 
PUV 223-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 223-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.12.2018 Type Delivered
1a Opis 06.12.2018 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 06.12.2018 Type Delivered
1c Výkresy 06.12.2018 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 06.12.2018 Type Delivered
1e Plná moc 06.12.2018 Type Delivered
1f Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.12.2018 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.01.2019 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 19.02.2019 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 19.02.2019 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 19.02.2019 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 10.07.2019 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.07.2019 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Type Sent document
12 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
12a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
13 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
PUV 223-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku