Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 222-2018
(11)  Utility Model Number  8575 
(21)  Application Number  222-2018 
(22)  Application Date  06.12.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.10.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  06.05.2019 
(45)  Publication of Registration Date  02.10.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  19.08.2019 
(51)  International Patent Classification  B23K 35/00   
(54)  Title  Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov 
(57)  Abstract  Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách obsahuje: a) aspoň dvojzložkovú zliatinu Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn. a b) Ti v množstve 0,5 % až 4 % hmotn. a/alebo La v množstve 0,1 % až 2 % hmotn. K dvojzložkovej zliatine Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn. je možné ešte pridať tretiu zložku Ag s obsahom 1 % až 30 % hmotn. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  06.12.2022 
   Utility Model Validity maximum until  06.12.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 05/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 222-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 222-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.12.2018 Type Delivered
1a Opis 06.12.2018 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 06.12.2018 Type Delivered
1c Výkresy 06.12.2018 Type Delivered
1d Plná moc 06.12.2018 Type Delivered
1e Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 10.12.2018 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 13.03.2019 Type Delivered
5b Opis 13.03.2019 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.03.2019 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 28.03.2019 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 28.03.2019 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 28.03.2019 Type Sent document
10 výzva na doplnenie identifikátora osoby 28.03.2019 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2019 Type Internal Letter
12 Odpoveď na správu úradu 17.04.2019 Type Delivered
12a Sprievodný list 17.04.2019 Type Delivered
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.08.2019 Type Internal Letter
14 záznam o ukončení konania o PÚV 09.08.2019 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2019 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Type Sent document
17 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.12.2019 Type Payment
18 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.12.2019 Type Delivered
18a Sprievodný list 30.12.2019 Type Delivered
18b Plná moc 30.12.2019 Type Delivered
19 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 07.01.2020 Type Sent document
20 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
20a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
21 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
PUV 222-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku