Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 220-2020
(11)  Utility Model Number  9230 
(21)  Application Number  220-2020 
(22)  Application Date  04.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  14.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.06.2021 
(51)  International Patent Classification  B32B 1/08  F16L 9/12  B32B 7/02  B32B 15/20   
(54)  Title  Polybuténová rúrka s termochromickou vrstvou pre vykurovacie systémy 
(57)  Abstract  Štvorvrstvová polybuténová rúrka s termochromickou vrstvou je tvorená vnútornou vrstvou (1) z polybuténu, vrstvou (2) hliníkovej fólie, vrstvou (3) z polyesterových vlákien a vrchnou vrstvou (4) z teplotne rezistentného polyetylénu s prídavkom termochromických pigmentov (5) nanesených potlačou alebo pridaných do homogénnej vrchnej vrstvy rúrky alebo jej časti. Je určená pre systémy podlahového kúrenia, rozvody radiátorov, stenového kúrenia a chladenia a systémy stropného kúrenia a chladenia. Termochromická vrstva umožňuje vizuálnu kontrolu teploty teplonosného média v rúrke, ktorá je pripojená do rozdeľovača, a to bez použitia akéhokoľvek externého meradla či už kontaktného, alebo bezkontaktného. Materiálové zloženie rúrky umožňuje meniť farbu povrchovej vrstvy v závislosti od teploty, pričom využíva vlastnosti termochromických materiálov použitých pri výrobe rúrky. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Baláž Marian, Ing.; Papiernická 1787/7, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Baláž Marian, Ing.; Papiernická 1787/7, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  04.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  04.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 220-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 220-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.12.2020 Type Delivered
1a Opis 04.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 04.12.2020 Type Delivered
1c Výkresy 04.12.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 04.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 07.12.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.12.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 29.01.2021 Type Delivered
5a Anotácia 29.01.2021 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 29.01.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.02.2021 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 08.02.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 08.02.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 08.02.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2021 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Type Sent document
PUV 220-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku