Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 220-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9230 
(21)  Číslo prihlášky  220-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 1/08  F16L 9/12  B32B 7/02  B32B 15/20   
(54)  Názov  Polybuténová rúrka s termochromickou vrstvou pre vykurovacie systémy 
(57)  Anotácia  Štvorvrstvová polybuténová rúrka s termochromickou vrstvou je tvorená vnútornou vrstvou (1) z polybuténu, vrstvou (2) hliníkovej fólie, vrstvou (3) z polyesterových vlákien a vrchnou vrstvou (4) z teplotne rezistentného polyetylénu s prídavkom termochromických pigmentov (5) nanesených potlačou alebo pridaných do homogénnej vrchnej vrstvy rúrky alebo jej časti. Je určená pre systémy podlahového kúrenia, rozvody radiátorov, stenového kúrenia a chladenia a systémy stropného kúrenia a chladenia. Termochromická vrstva umožňuje vizuálnu kontrolu teploty teplonosného média v rúrke, ktorá je pripojená do rozdeľovača, a to bez použitia akéhokoľvek externého meradla či už kontaktného, alebo bezkontaktného. Materiálové zloženie rúrky umožňuje meniť farbu povrchovej vrstvy v závislosti od teploty, pričom využíva vlastnosti termochromických materiálov použitých pri výrobe rúrky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baláž Marian, Ing.; Papiernická 1787/7, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baláž Marian, Ing.; Papiernická 1787/7, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.12.2024 
   Maximálna platnosť do  04.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 220-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 220-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 04.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 04.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 04.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.12.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 29.01.2021 Typ Doručené
5a Anotácia 29.01.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 29.01.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.02.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 08.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 08.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 08.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 220-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku