Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 22-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  22-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23J 13/00  F23J 15/02  B01D 53/32   
(54)  Názov  Komínový odlučovač v tvare písmena U 
(57)  Anotácia  Komínový odlučovač v tvare písmena U pozostáva z dvoch ramien odlučovača spojených do tvaru písmena U, do ktorých sú vložené dve závitové tyče (6), a dvoch kolien (3), pomocou ktorých je odlučovač zasunutý medzi vstupné komínové potrubie (2) a výstupné komínové potrubie (10) priamo do existujúceho komínového potrubia za malý zdroj tepla (1). Každé rameno odlučovača tvoria dva T-kusy (4), časť (5) ramena odlučovača a dve záslepky (7), pričom tieto komponenty sa do seba zasúvajú. Závitové tyče (6) vložené do ramien odlučovača a prichytené o vrchné záslepky (7) pomocou elektricky nevodivých podložiek (8) sú napojené na externý zdroj napätia, čím dochádza ku korónovému výboju medzi závitovými tyčami (6). Jednotlivé komponenty vytvárajú spalinovú cestu v tvare písmena U, kde dochádza k usmerneniu toku spalín a prvotnému odlúčeniu väčších častíc tuhých znečisťujúcich látok. Zapojením závitových tyčí (6) na externý zdroj napätia dochádza k odlučovaniu stredne veľkých až menších častíc tuhých znečisťujúcich látok z prúdiacich spalín. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Čajová Kantová Nikola, Ing., PhD.; Stránske 151, 013 13 Stránske; SK;
Trnka Juraj, Ing.; Krasňany 275;
Holubčík Michal, doc. Ing., PhD.; Malatiná 12, 026 01 Dolný Kubín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.02.2026 
   Maximálna platnosť do  25.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 22-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 25.03.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 22-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 25.02.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 25.02.2022 Typ Doručené
Opis 25.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2022 Typ Doručené
Výkresy 25.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 12.05.2022 Typ Odoslané
PUV 22-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku