Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 22-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  22-2021 
(22)  Application Date  23.02.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  E01D 21/00   
(54)  Title  Redukcia potrebnej dĺžky nosníkov viacpoľovej spojitej vodorovnej mostnej nosnej konštrukcie z prefabrikovaných nosníkov a spriahajúcej dosky za pomoci zväčšenia rozmerov medziľahlých nadpodperových priečinkov a to najmä ich šírky 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Sokira Radoslav, Ing.; Ľudovíta Fullu 9, 841 05 Bratislava 4; SK 
(72)  Inventor(s)  Sokira Radoslav, Ing.; Ľudovíta Fullu 9, 841 05 Bratislava 4; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 22-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 22-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.02.2021 Type Delivered
1a Opis 23.02.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 23.02.2021 Type Delivered
1c Výkresy 23.02.2021 Type Delivered
1d Anotácia 23.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.03.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.03.2021 Type Payment
5 správa o prieskume vecné chyby 11.05.2021 Type Sent document
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.06.2021 Type Delivered
PUV 22-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku