Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 22-2020
(11)  Utility Model Number  9108 
(21)  Application Number  22-2020 
(22)  Application Date  27.02.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.04.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.12.2020 
(45)  Publication of Registration Date  14.04.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.03.2021 
(51)  International Patent Classification  A63F 13/00  A61H 1/02  A63B 23/04  A61B 5/11   
(54)  Title  Adaptívny ovládač na využitie herného prostredia v pohybovej aktivite chronických pacientov 
(57)  Abstract  Adaptívny ovládač na využívanie herného prostredia pri pohybovej aktivite chronických pacientov pozostáva z centrálneho ovládača (1), ktorý je stabilizovaný pružinovým systémom (2) do konzoly (3), ktorá je spojená cez nastaviteľný adaptér (4) s nosičom (5) centrálneho ovládača, ktorý je spojený s čelom (13) postele pri nohách ležiaceho pacienta alebo s podlahou (14) pri nohách sediaceho pacienta, ďalej pozostáva zo sekundárneho ovládača (11), ktorý je upevnený do opierky (12) postele alebo opierky kresla (15), ďalej zo systému prenosu signálov (6), z počítačovej/hernej jednotky (7) a z audiovizuálnej jednotky (8), pričom centrálny ovládač (1) je vybavený vnútorným snímačom (9) tlakových/ťahových síl a pružinový systém (2) je vybavený vonkajšími snímačmi (10) tlakových/ťahových síl vznikajúcich pri pohybovej aktivite dolných končatín pacienta. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zelko Aurel, Mgr., PhD.; Alexandra Dubčeka 6, 921 01 Piešťany 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Zelko Aurel, Mgr., PhD.; Alexandra Dubčeka 6, 921 01 Piešťany 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.02.2024 
   Utility Model Validity maximum until  27.02.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.04.2021 07/2021 FG2K
 
PUV 22-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 22-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.02.2020 Type Delivered
1a Opis 27.02.2020 Type Delivered
1b Anotácia 27.02.2020 Type Delivered
1c Obrázok k anotácii 27.02.2020 Type Delivered
1d Nároky na ochranu 27.02.2020 Type Delivered
1e Výkresy 27.02.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 27.02.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.03.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.04.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 25.06.2020 Type Delivered
5a Opis 25.06.2020 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 25.06.2020 Type Delivered
5c Výkresy 25.06.2020 Type Delivered
5d Anotácia 25.06.2020 Type Delivered
5e Obrázok k anotácii 25.06.2020 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.08.2020 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 12.10.2020 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 16.10.2020 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 14.10.2020 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.03.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Type Sent document
PUV 22-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku