Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 22-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  22-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63F 13/00  A61H 1/02  A63B 23/04  A61B 5/11   
(54)  Názov  Adaptívny ovládač na využitie herného prostredia v pohybovej aktivite chronických pacientov 
(57)  Anotácia  Adaptívny ovládač na využívanie herného prostredia pri pohybovej aktivite chronických pacientov pozostáva z centrálneho ovládača (1), ktorý je stabilizovaný pružinovým systémom (2) do konzoly (3), ktorá je spojená cez nastaviteľný adaptér (4) s nosičom (5) centrálneho ovládača, ktorý je spojený s čelom (13) postele pri nohách ležiaceho pacienta alebo s podlahou (14) pri nohách sediaceho pacienta, ďalej pozostáva zo sekundárneho ovládača (11), ktorý je upevnený do opierky (12) postele alebo opierky kresla (15), ďalej zo systému prenosu signálov (6), z počítačovej/hernej jednotky (7) a z audiovizuálnej jednotky (8), pričom centrálny ovládač (1) je vybavený vnútorným snímačom (9) tlakových/ťahových síl a pružinový systém (2) je vybavený vonkajšími snímačmi (10) tlakových/ťahových síl vznikajúcich pri pohybovej aktivite dolných končatín pacienta. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zelko Aurel, Mgr., PhD.; Alexandra Dubčeka 6, 921 01 Piešťany 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zelko Aurel, Mgr., PhD.; Alexandra Dubčeka 6, 921 01 Piešťany 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.02.2024 
   Maximálna platnosť do  27.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
 
PUV 22-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 22-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.02.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 27.02.2020 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 27.02.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 27.02.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 27.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.02.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.03.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.04.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.06.2020 Typ Doručené
5a Opis 25.06.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 25.06.2020 Typ Doručené
5c Výkresy 25.06.2020 Typ Doručené
5d Anotácia 25.06.2020 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 25.06.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.08.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 12.10.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 16.10.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 14.10.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.03.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Typ Odoslané
PUV 22-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku