Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 219-2020
(11)  Utility Model Number  9307 
(21)  Application Number  219-2020 
(22)  Application Date  03.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  16.09.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  12.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date  16.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  25.08.2021 
(51)  International Patent Classification  B01D 24/24  B01D 29/11  E04H 4/12   
(54)  Title  Zariadenie na filtráciu vody so zásobníkom 
(57)  Abstract  Konštrukčné riešenie filtrácie vody so zásobníkom patrí do oblasti filtračnej techniky, jej príslušenstva a pomocných zariadení a slúži ako filtračný systém bazénovej vody, pitnej vody a odpadovej vody so zabezpečením redukcie plochy potrebnej na realizáciu konštrukčného riešenia, elementárnej kontroly spojenej s výmenou filtračnej náplne a možnosťou aplikácie rozličných stavebných materiálov, akými sú napríklad betón alebo plast. Konštrukčné riešenie filtrácie vody so zásobníkom pozostáva z potrubia (1) na prívod vody na dodanie potrebného množstva tekutiny určenej na filtráciu, ktoré ústi do filtračnej nádoby (2), z ktorej sa privádza voda k filtračnému materiálu (3) zabezpečujúcemu filtrovanie vody prietokom v smere zhora nadol. Vyfiltrovaná voda odteká drenážou (4) pomocou čerpadla (5). Regenerácia filtračného materiálu (3) prebieha prostredníctvom pracieho čerpadla (6) cez drenáž (4) v smere zdola nahor s odtokom vody cez prací žľab (7) do odtokovej sústavy (8). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ALBA bazénová technika, s.r.o.; Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Bača Alexander, Ing.; Marka Čulena 29, 080 01 Prešov 1; SK;
Hatala Michal, prof. Ing., PhD.; OrIia 19, 080 01 Prešov 1; SK;
Bača Ján; Marka Čulena 29, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  03.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  03.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 219-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 219-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.12.2020 Type Delivered
1a Opis 03.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 03.12.2020 Type Delivered
1c Anotácia 03.12.2020 Type Delivered
1d Výkresy 03.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.12.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2020 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Type Delivered
6a Opis 06.04.2021 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 06.04.2021 Type Delivered
6c Výkresy 06.04.2021 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2021 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 16.04.2021 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 16.04.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 20.04.2021 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 20.04.2021 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.08.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.09.2021 Type Sent document
PUV 219-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku