Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 219-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  219-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 47/00   
(54)  Názov  Frekvenčný ochranný generátor 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kyseľ Milan, Mgr.; Zaježová 53, 962 63 Pliešovce 1; SK;
Michňa Juraj, Ing.; J. Gagarina 2415/83, 960 01 Zvolen 1; SK;
Dobrotová Veronika; Horné Pršany 36, 974 05 Banská Bystrica 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kyseľ Milan, Mgr.; Zaježová 53, 962 63 Pliešovce 1; SK;
Michňa Juraj, Ing.; J. Gagarina 2415/83, 960 01 Zvolen 1; SK;
Dobrotová Veronika; Horné Pršany 36, 974 05 Banská Bystrica 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 219-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 219-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.10.2017 Typ Doručené
1b Anotácia 13.10.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 13.10.2017 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 13.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.10.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 15.12.2017 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.04.2018 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.06.2018 Typ Doručené
7a Plná moc 01.06.2018 Typ Doručené
7b Sprievodný list 01.06.2018 Typ Doručené
7c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.06.2018 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 13.06.2018 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.07.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 17.07.2018 Typ Doručené
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.10.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 02.10.2018 Typ Doručené
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.11.2018 Typ Doručené
11a Sprievodný list 09.11.2018 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 03.12.2018 Typ Odoslané
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.12.2018 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.05.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 29.05.2019 Typ Doručené
15 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 13.06.2019 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zamietnutí 20.07.2020 Typ Odoslané
PUV 219-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.06.2018 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku