Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 212-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9203 
(21)  Číslo prihlášky  212-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62B 7/10  A62B 18/02  A62B 9/00  A41D 13/11  A62B 23/02   
(54)  Názov  Respirátor 
(57)  Anotácia  Respirátor obsahuje vonkajšiu časť (1) masky, minimálne jednu filtračnú vložku (2), tvárovú časť (3) masky, upínaciu pásku (4) a záhlavovú časť (5) masky, pričom vnútorné plochy vonkajšej časti (1) masky a tvárovej časti (3) masky sú vyplnené mriežkou (8), a medzi tvárovou časťou (3) masky a vonkajšou časťou (1) masky je vložená filtračná vložka (2), pričom tvárová časť (3) masky svojím tvarom zapadá do vonkajšej časti (1) masky, tvárová časť (3) masky má po celom obvode vystúpené okraje na priľnutie tvárovej časti (3) masky na tvár nositeľa. Vonkajšia časť (1) masky obsahuje otvory (6) vonkajšej časti masky na prevlečenie upínacej pásky (4) a záhlavová časť (5) masky obsahuje otvory (7) záhlavovej časti masky na upevnenie a napnutie upínacej pásky (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  R&D Composite s.r.o.; Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dermek Peter, Ing.; Antona Václavíka 1122/16, 900 25 Chorvátsky Grob; SK;
Gardian Richard, Ing.; Sverepec 313, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Olexa Michal, Ing.; Krasňanská 13820/4, 831 06 Bratislava 36; SK;
Lauko Rastislav, Ing.; Záhradná 46, 900 25 Chorvátsky Grob; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Ing. Zuzana Girmanová; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.11.2024 
   Maximálna platnosť do  30.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 212-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 212-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 30.11.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 30.11.2020 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 30.11.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 30.11.2020 Typ Doručené
1g Anotácia 30.11.2020 Typ Doručené
1h Obrázok k anotácii 30.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.12.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.12.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.12.2020 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2020 Typ Platba
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 29.12.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.12.2020 Typ Doručené
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 14.01.2021 Typ Odoslané
9 správa o prieskume vecné chyby 14.01.2021 Typ Odoslané
10 vnútrospisový list 18.01.2021 Typ Interné listy
11 Odpoveď na správu úradu 20.01.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 20.01.2021 Typ Doručené
11b Nároky na ochranu 20.01.2021 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2021 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 26.01.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 26.01.2021 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 26.01.2021 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.05.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 212-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku