Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 210-2020
(11)  Utility Model Number  9273 
(21)  Application Number  210-2020 
(22)  Application Date  25.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  11.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  14.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  11.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.07.2021 
(51)  International Patent Classification  G06T 7/00  H04N 1/00  H04N 1/04   
(54)  Title  Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami  
(57)  Abstract  Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami pozostáva zo snímaného objektu (1), minimálne dvoch kamier (2) a pracovného počítača (11), pričom tento pozostáva z kalibračného bloku (3), zásobníka (4), úložiska (9) dát, bloku (10) výstupu údajov a algoritmického bloku (5), ktorý je tvorený blokom (6) filtrácie dát, blokom (7) odstránenia interferencie a blokom (8) interpolácie dát. Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami je určený na rýchle vytvorenie priestorového modelu statického alebo kvázistatického objektu a nachádza uplatnenie v mnohých aplikáciách v strojárskom priemysle, v automatizovanom meraní, vizuálnej inšpekcii až po medicínsku diagnostiku. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Koniar Dušan, doc. Ing., PhD.; Hliník nad Váhom 497, 014 01 Bytča 1; SK;
Volák Jozef, Ing.; Vodárenská 1927/19, 058 01 Poprad 1; SK;
Bajzík Jakub, Ing.; Omšenie 360, 914 43 Omšenie; SK;
Janišová Silvia, Ing.; Nesluša 1065, 023 41 Nesluša; SK;
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.; Švermova 11, 038 61 Vrútky; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  25.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  25.11.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 210-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 210-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.11.2020 Type Delivered
1a Opis 25.11.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 25.11.2020 Type Delivered
1c Výkresy 25.11.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 25.11.2020 Type Delivered
1e Plná moc 25.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.12.2020 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2020 Type Payment
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.01.2021 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 17.03.2021 Type Internal Letter
8 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.07.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Type Sent document
PUV 210-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku