Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 21-2022
(11)  Utility Model Number  9657 
(21)  Application Number  21-2022 
(22)  Application Date  14.02.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  07.12.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.08.2022 
(45)  Publication of Registration Date  07.12.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.11.2022 
(51)  International Patent Classification  H02J 9/00   
(54)  Title  Zapojenie na zvýšenie spoľahlivosti napájacieho systému 
(57)  Abstract  Zapojenie na zvýšenie spoľahlivosti napájacieho systému pozostáva z hlavného napájacieho zdroja (1), nezávislého napájacieho zdroja (2), záložného systému (3) s funkciou reštaurátora napätia, blokov (4) a (5) merania prúdu, obojsmerných spínačov (6) a (7), citlivej záťaže (8) a riadiaceho systému (9). Zapojenie na zvýšenie spoľahlivosti napájacieho systému sa používa na neprerušované napájanie citlivých elektrických spotrebičov pomocou paralelnej spolupráce siete a záložného napájacieho zdroja. Pri výpadku napájacieho napätia siete preberie jeho funkciu záložný zdroj napájaný z batérie, ktorý okrem toho disponuje aj funkciou reštaurátora napätia, takže je schopný pokryť aj kolísanie napätia v sieti. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Inventor(s)  Praženica Michal, Ing.; Plevník-Drienové 155;
Dobrucký Branislav, Ing.; Ľubľanská 2981/4, Žilina 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.02.2026 
   Utility Model Validity maximum until  14.02.2032 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.12.2022 23/2022 FG2K
 
PUV 21-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 21.03.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 21-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.02.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 14.02.2022 Type Delivered
Obrázok k anotácii 14.02.2022 Type Delivered
Opis 14.02.2022 Type Delivered
Plná moc 14.02.2022 Type Delivered
Výkresy 14.02.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 16.05.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 16.05.2022 Type Delivered
Opis 16.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 16.05.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2022 Type Sent document
PUV 21-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku