Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 21-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9301 
(21)  Číslo prihlášky  21-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37235 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.02.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 50/80  A23K 20/00   
(54)  Názov  Rybárske krmivo, nástraha alebo návnada, s tekutou náplňou 
(57)  Anotácia  Rybárske krmivo, nástraha alebo návnada, obsahuje tekutú náplň, ktorá láka ryby. Vďaka tekutine vnútri je krmivo rybou lepšie vyhľadávané a prijímané. Rybárske krmivo (1), nástraha alebo návnada, zahŕňa tuhú zložku (2) a tekutú zložku (3) uloženú v tuhej zložke (2), kde tuhá zložka (2) tvorí obal tekutej zložky (3). Tekutá zložka (3) umožňuje ľahšie rozpúšťanie živín a podporných látok vo vode, pričom jej uvoľnenie z rybárskeho krmiva, nástrahy alebo návnady, je zaistené napr. prepichnutím krmiva háčikom či okusovaním rybárskeho krmiva, nástrahy alebo návnady, rybou. Po natrhnutí rybárskeho krmiva, nástrahy alebo návnady, dochádza k postupnému uvoľňovaniu tekutej zložky (3) do okolia, čím sa zmes tvoriaca tekutú zložku (3) dostáva ľahšie a rýchlejšie k rybám. Tekuté krmivo, nástraha alebo návnada, je navyše ľahšie na strávenie. Tekutá potrava je chutnejšia, atraktívnejšia a môže podporovať trávenie či byť pre ryby inak prospešná vo forme liečiv, stimulácie k výteru atď. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krása Lukáš; Sezemická 1297, 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krása Lukáš; Sezemická 1297, 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.; Gúgska 108, 940 01 Nové Zámky; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.02.2025 
   Maximálna platnosť do  16.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 21-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 21-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.02.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.02.2021 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 16.02.2021 Typ Doručené
1d Doklad o práve prednosti 16.02.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.02.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.02.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 12.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 22.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 22.03.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.09.2021 Typ Odoslané
PUV 21-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku