Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 209-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9228 
(21)  Číslo prihlášky  209-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 65/00  A01N 65/08  A01N 65/20  A01N 65/44  A01N 65/12  A23L 33/105  A23K 20/10   
(54)  Názov  Bylinné prípravky 
(57)  Anotácia  Opísané sú bylinné prípravky na ošetrenie rastlín alebo ako humánne a veterinárne výživové doplnky obsahujúce aspoň jednu rastlinu, obsahujúcu saponíny, alebo jej časť, alebo jej výťažok, vybranú zo skupiny: mydlica lekárska, sladovka hladkoplodá, pagaštan konský, mydlovník, kvilája mydlová, yucca schidigera, mrlík čílsky, ovos siaty, lucerna siata, prvosienka, brečtan popínavý a nechtík lekársky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.11.2024 
   Maximálna platnosť do  25.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 209-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 209-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.11.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 25.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
5a Opis 02.02.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 02.02.2021 Typ Doručené
5c Anotácia 02.02.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.02.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 15.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 16.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 17.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 17.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 209-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku