Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 209-2018
(11)  Utility Model Number  8667 
(21)  Application Number  209-2018 
(22)  Application Date  22.11.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  05.08.2019 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.12.2019 
(51)  International Patent Classification  H04N 23/90  H04N 13/282  H04N 13/243  H04N 13/204  H04N 13/00  G03B 37/04   
(54)  Title  Multismerový stereo kamerový systém na báze horizontálneho usporiadania kamier 
(57)  Abstract  Multismerový stereo kamerový systém na báze rovinného usporiadania kamier pozostáva z nosnej konštrukcie pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1), pričom v každom vrchole pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1) je umiestnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého počet kamier (3) sa volí tak, aby kamerové hniezdo (2) poskytovalo kvalitný 360° pohľad vo vertikálnom smere. Os otáčania pohľadu 360° kamerového hniezda (2) prechádza stredom pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1). Výstupy kamier (3) z 360° kamerových hniezd (2) sú pripojené na komunikačný kanál. Pravidelným horizontálnym mnohouholníkom (1) je napríklad šesťuholník so šiestimi kamerami (3) v každom 360° kamerovom hniezde (2). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.; Bajzova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.11.2025 
   Utility Model Validity maximum until  22.11.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.01.2023 1/2023 ND2K
 
PUV 209-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 29.11.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 209-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.11.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Generálna plná moc 22.11.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 22.11.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 22.11.2018 Type Delivered
Opis 22.11.2018 Type Delivered
Plná moc 22.11.2018 Type Delivered
Výkresy 22.11.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.11.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2018 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.03.2019 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.03.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 17.04.2019 Type Delivered
Nároky na ochranu 17.04.2019 Type Delivered
Sprievodný list 17.04.2019 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 24.06.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 24.06.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.12.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.01.2020 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 26.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 09.12.2022 Type Sent document
PUV 209-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku