Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 208-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9349 
(21)  Číslo prihlášky  208-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 17/16  E01C 11/22  B32B 17/02   
(54)  Názov  Použitie odpadových dosiek z polypropylénového alebo polyetylénového skleneného vlákna na výrobu záhradných obrubníkov 
(57)  Anotácia  Opisuje sa použitie odpadových dosiek z automobilového priemyslu s hrúbkou od 7 mm do 3 mm a s dĺžkou od 0,4 x 0,5 m do 2,2 x 3,5 m zložených z polypropylénového alebo polyetylénového skleneného vlákna na výrobu záhradných obrubníkov rôznych veľkostí a tvarov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2024 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 208-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 208-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.11.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 24.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 27.11.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.12.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.03.2021 Typ Doručené
5a Opis 06.03.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 06.03.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.03.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.05.2021 Typ Doručené
7a Anotácia 14.05.2021 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 14.05.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 14.05.2021 Typ Doručené
7d Opis 14.05.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.05.2021 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 20.05.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 21.05.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 21.05.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 21.05.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.10.2021 Typ Odoslané
PUV 208-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku