Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 207-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  207-2020 
(22)  Application Date  24.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  CZ20140029846U, CZ20150030993U 
(32)  Priority Date  04.08.2014, 21.04.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ, CZ 
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  A41C 3/00   
(54)  Title  Zábalový prostriedok 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Štefanková Martina, Bc.; Lesní 534, 431 51 Klášterec nad Ohří; CZ;
Bok&LK s.r.o.; J. Švermy 6, 432 01 Kadaň; CZ;
Světlo Kadaň z.s.; Husova 1325, 432 01 Kadaň; CZ 
(72)  Inventor(s)  Fricová Martina, Bc.; Lesní 534, 431 51 Klášterec nad Ohří; CZ 
(74)  Attorney(s)  JUDr. Andrea Kůs Považanová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  3185706 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 207-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 207-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 24.11.2020 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.11.2020 Type Delivered
2a Opis 25.11.2020 Type Delivered
2b Nároky na ochranu 25.11.2020 Type Delivered
2c Výkresy 25.11.2020 Type Delivered
2d Opis 25.11.2020 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 25.11.2020 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.12.2020 Type Payment
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2020 Type Sent document
6 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.12.2020 Type Payment
7 Doplnenie materiálov 29.12.2020 Type Delivered
7a Opis 29.12.2020 Type Delivered
8 výzva na predloženie plnej moci 11.01.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 16.02.2021 Type Delivered
9a Plná moc 16.02.2021 Type Delivered
9b Plná moc 16.02.2021 Type Delivered
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2021 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 12.04.2021 Type Delivered
11a Sprievodný list 12.04.2021 Type Delivered
11b Príloha inde neuvedená 12.04.2021 Type Delivered
11c Príloha inde neuvedená 12.04.2021 Type Delivered
11d Opis 12.04.2021 Type Delivered
12 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 19.04.2021 Type Sent document
13 Odpoveď na správu úradu 25.06.2021 Type Delivered
13a Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Type Delivered
13b Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Type Delivered
13c Plná moc 25.06.2021 Type Delivered
13d Sprievodný list 25.06.2021 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.06.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o zastavenie konania 25.06.2021 Type Delivered
16 oznámenie o zápise zmeny 02.07.2021 Type Sent document
17 všeobecný referátnik 29.07.2021 Type Sent document
18 Odpoveď na správu úradu 30.09.2021 Type Delivered
18a Sprievodný list 30.09.2021 Type Delivered
19 všeobecný referátnik 02.12.2021 Type Sent document
PUV 207-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2021 Štefanková Martina, Bc. Fricová Martina, Bc.
Bok&LK s.r.o. Bok&LK s.r.o.
Světlo Kadaň z.s. Světlo Kadaň z.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku