Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 207-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  207-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ20140029846U, CZ20150030993U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2014, 21.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ, CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41C 3/00   
(54)  Názov  Zábalový prostriedok 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štefanková Martina, Bc.; Lesní 534, 431 51 Klášterec nad Ohří; CZ;
Bok&LK s.r.o.; J. Švermy 6, 432 01 Kadaň; CZ;
Světlo Kadaň z.s.; Husova 1325, 432 01 Kadaň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fricová Martina, Bc.; Lesní 534, 431 51 Klášterec nad Ohří; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrea Kůs Považanová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3185706 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 207-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 207-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.11.2020 Typ Doručené
2a Opis 25.11.2020 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 25.11.2020 Typ Doručené
2c Výkresy 25.11.2020 Typ Doručené
2d Opis 25.11.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 25.11.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.12.2020 Typ Platba
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2020 Typ Odoslané
6 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.12.2020 Typ Platba
7 Doplnenie materiálov 29.12.2020 Typ Doručené
7a Opis 29.12.2020 Typ Doručené
8 výzva na predloženie plnej moci 11.01.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 16.02.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2021 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 12.04.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 12.04.2021 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 12.04.2021 Typ Doručené
11d Opis 12.04.2021 Typ Doručené
12 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 19.04.2021 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 25.06.2021 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Typ Doručené
13c Plná moc 25.06.2021 Typ Doručené
13d Sprievodný list 25.06.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.06.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zastavenie konania 25.06.2021 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise zmeny 02.07.2021 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 29.07.2021 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 30.09.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
PUV 207-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2021 Štefanková Martina, Bc. Fricová Martina, Bc.
Bok&LK s.r.o. Bok&LK s.r.o.
Světlo Kadaň z.s. Světlo Kadaň z.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku