Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 206-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  206-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/00   
(54)  Názov  Spôsob zvýšenia citlivosti detekcie nukleovej kyseliny vo vzorke biologického materiálu prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Selecta Biotech SE; Istrijská 6094/20, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rázga Filip, Ing., PhD., MPH.; Sokolská 15, 903 01 Senec; SK;
Némethová Veronika, Mgr., PhD., MPH.; Vajanského 7, 940 01 Nové Zámky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ivanovič Miroslav, JUDr.; Grosslingova 45, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 206-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 206-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 20.11.2020 Typ Doručené
1b Opis 20.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 20.11.2020 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 20.11.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 20.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.11.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.11.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 16.12.2020 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o zamietnutí 12.03.2021 Typ Odoslané
PUV 206-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku