Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 205-2018
(11)  Utility Model Number  8566 
(21)  Application Number  205-2018 
(22)  Application Date  21.11.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.10.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.04.2019 
(45)  Publication of Registration Date  02.10.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  09.08.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 8/98  A61K 8/92  A61K 8/97  A61K 8/9789  A61K 8/9794  A61Q 19/00  A61Q 19/08   
(54)  Title  Naturálny výživový krém na citlivú, starnúcu a suchú pleť 
(57)  Abstract  Naturálny výživový krém na citlivú, starnúcu a suchú pleť je tvorený rovnorodou zmesou 5 až 15 hmotnostných % včelieho vosku, 35 až 45 hmotnostných % olivového oleja, 14 až 24,5 hmotnostných % ghee, 25 až 35 hmotnostných % bambuckého masla, 0,2 až 0,4 hmotnostných % hroznového oleja, 0,1 až 0,2 hmotnostných % levanduľového oleja, 0,1 až 0,2 hmotnostných % harmančekového oleja a 0,1 až 0,2 hmotnostných % mandľového oleja. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kimáková Tatiana, MVDr. doc., PhD.; Tri hôrky 433/13, Košice-Západ 
(72)  Inventor(s)  Kimáková Tatiana, doc. MVDr., PhD.; Tri hôrky 13, 040 11 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  21.11.2022 
   Utility Model Validity maximum until  21.11.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 205-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.11.2018 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 205-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.11.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 21.11.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 21.11.2018 Type Delivered
Opis 21.11.2018 Type Delivered
Sprievodný list 21.11.2018 Type Delivered
Sprievodný list 21.11.2018 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.11.2018 Type Delivered
Anotácia 22.11.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 22.11.2018 Type Delivered
Opis 22.11.2018 Type Delivered
Sprievodný list 22.11.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.11.2018 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.11.2018 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.01.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 28.01.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 30.01.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 30.01.2019 Type Internal Letter
výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.01.2019 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PÚV 15.02.2019 Type Internal Letter
Doplnenie materiálov 07.03.2019 Type Delivered
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.07.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 24.07.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.05.2022 Type Sent document
PUV 205-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku