Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 205-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8566 
(21)  Číslo prihlášky  205-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/98  A61K 8/92  A61K 8/97  A61K 8/9789  A61K 8/9794  A61Q 19/00  A61Q 19/08   
(54)  Názov  Naturálny výživový krém na citlivú, starnúcu a suchú pleť 
(57)  Anotácia  Naturálny výživový krém na citlivú, starnúcu a suchú pleť je tvorený rovnorodou zmesou 5 až 15 hmotnostných % včelieho vosku, 35 až 45 hmotnostných % olivového oleja, 14 až 24,5 hmotnostných % ghee, 25 až 35 hmotnostných % bambuckého masla, 0,2 až 0,4 hmotnostných % hroznového oleja, 0,1 až 0,2 hmotnostných % levanduľového oleja, 0,1 až 0,2 hmotnostných % harmančekového oleja a 0,1 až 0,2 hmotnostných % mandľového oleja. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kimáková Tatiana, MVDr. doc., PhD.; Tri hôrky 433/13, Košice-Západ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kimáková Tatiana, doc. MVDr., PhD.; Tri hôrky 13, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 205-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.11.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 205-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.11.2018 Typ Doručené
Opis 21.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.11.2018 Typ Doručené
Anotácia 22.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.11.2018 Typ Doručené
Opis 22.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.11.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.01.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 28.01.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 30.01.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 30.01.2019 Typ Interné listy
výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.01.2019 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PÚV 15.02.2019 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 07.03.2019 Typ Doručené
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.07.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 24.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.05.2022 Typ Odoslané
PUV 205-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku