Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 203-2020
(11)  Utility Model Number  9220 
(21)  Application Number  203-2020 
(22)  Application Date  16.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  14.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.06.2021 
(51)  International Patent Classification  B61G 9/04  B61G 9/06  B61G 9/14   
(54)  Title  Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom 
(57)  Abstract  Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi, dvoma prírubami na ich prichytenie, dvoma súpravami vonkajších flexibilných elementov s oddeľujúcimi podložkami vloženými medzi vonkajšími tuhými prvkami a prírubami, dvoma súpravami vnútorných flexibilných elementov s oddeľujúcimi podložkami vloženými medzi vnútorným tuhým prvkom a prírubou je ďalej riešená tak, že vnútorná časť každého koncového tyčového elementu (1) je ukončená sférickou plochou (1a) s nosom (1b), pričom jedna časť sférickej plochy (1a) je zovretá vo vonkajšom deformačnom prvku (2) a druhá časť sférickej plochy (1a) s nosom (1b) je zovretá vo vnútornom deformačnom prvku (3). Vonkajší deformačný prvok (2) a vnútorný deformačný prvok (3) sú uložené vo zvernej matici (4). Do zvernej matice (4) je na doraz k vnútornému deformačnému prvku (3) zaskrutkovaná stredová tyč (6). Stredová tyč (6) je zaistená poistnou maticou (5). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
TATRAVAGÓNKA a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Holice 91, 930 34 Holice; SK;
Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc.; Budatínska 23, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK;
Protasov Roman, Mgr. Ing.; Severokavkazskaja 9, 610 71 Charkov; UA 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  16.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  16.11.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 203-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 203-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.11.2020 Type Delivered
1a Opis 16.11.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 16.11.2020 Type Delivered
1c Výkresy 16.11.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 16.11.2020 Type Delivered
1e Plná moc 16.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.11.2020 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2020 Type Payment
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2021 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 11.02.2021 Type Internal Letter
8 oznámenie o výsledku rešerše 11.02.2021 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 11.02.2021 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.06.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Type Sent document
PUV 203-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku