Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 200-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9195 
(21)  Číslo prihlášky  200-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 3/02  B64D 1/16   
(54)  Názov  Prenosný požiarny zásobník 
(57)  Anotácia  Prenosný požiarny zásobník je vyrobený z pevnej konštrukcie (2) a vyznačuje sa tým, že je tvorený telesom (l), ktoré je predelené pevnou časťou (5) deliacej steny a výklopnou časťou (6) deliacej steny. V prednej časti telesa (l) je umiestnené vodné čerpadlo (7), ktoré je napojené cez plniaci a vypúšťací otvor (8) vo výklopnej časti (6) na nepremokavý vak (4) s hasiacou náplňou (3), ktorá je umiestnená v zadnej časti telesa (l). Prenosný požiarny zásobník je uzatvorený vonkajšími dverami (9). Na prenos k požiaru pomocou helikoptéry slúžia úchyty na laná (l0). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adamec Štefan, Ing.; M. R. Štefánika 936/44, 907 01 Myjava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Adamec Štefan, Ing.; M. R. Štefánika 936/44, 907 01 Myjava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.11.2024 
   Maximálna platnosť do  16.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 200-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 200-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.11.2020 Typ Doručené
1b Opis 16.11.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 16.11.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 16.11.2020 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 16.11.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 16.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 16.11.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.11.2020 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 25.11.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.12.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.01.2021 Typ Doručené
7a Opis 18.01.2021 Typ Doručené
7b Anotácia 18.01.2021 Typ Doručené
7c Výkresy 18.01.2021 Typ Doručené
7d Nároky na ochranu 18.01.2021 Typ Doručené
7e Obrázok k anotácii 18.01.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.01.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 26.01.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 26.01.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 26.01.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.06.2021 Typ Odoslané
PUV 200-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku