Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 20-92
(11)  Číslo úžitkového vzoru  11 
(21)  Číslo prihlášky  20-92 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.07.1991 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.12.1992 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.07.1993 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.12.1992 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61G 7/00  A61G 7/005   
(54)  Názov  Rám vícedílného lůžka 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELPLAST, a.s.; Poříčí 3a, 659 08 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vacek-Veselý Jiří, Ing.; Herbenova 37, 62800 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  02.07.1995 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.07.1995 
   Maximálna platnosť do  02.07.2001 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 07.07.1993 1/1993 FG2K
 
PUV 20-92
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 20-92
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
*Neidentifikovaný dokument 02.07.1991 Typ Doručené
PUV 20-92
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku