Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 2-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9598 
(21)  Číslo prihlášky  2-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16J 15/56  F15B 15/14   
(54)  Názov  Brzdový valček s tesniaco-mazacou drážkou 
(57)  Anotácia  Brzdový valček s tesniaco-mazacou drážkou patrí do oblasti strojárstva – automobilového priemyslu, kde zlepšuje konštrukčné vlastnosti kotúčových bŕzd. Dosiahne sa to tým, že v tesniacej drážke brzdového valčeka s tesniacou gumičkou (3) sa vhodnou úpravou geometrie tesniacej gumičky pomocou drážok (6) alebo výstupkov (7) a vyplnením vzniknutého priestoru vazelínou zníži trecí odpor, a tým i energia potrebná na jeho prekonanie pri spätnom pohybe piestika. Tým vznikne tesniaco-mazacia drážka, ktorá zvyšuje úžitkovú hodnotu kotúčových bŕzd. Riešenie značne znižuje stratu energie pri spätnom pohybe brzdového piestika (2) v brzdovom valčeku (1), uľahčuje jeho pohyb späť, a tým eliminuje nežiaduce brzdenie i riziko zadretia, čím sa zníži spotreba paliva a uhlíková a tepelná stopa automobilu. Riešenie je využiteľné pri konštrukcii osobných i nákladných automobilov používajúcich kotúčové brzdy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.01.2026 
   Maximálna platnosť do  13.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 2-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.01.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 2-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 13.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 13.01.2022 Typ Doručené
Opis 13.01.2022 Typ Doručené
Výkresy 13.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.01.2022 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.02.2022 Typ Doručené
Anotácia 24.02.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.02.2022 Typ Doručené
Opis 24.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.04.2022 Typ Doručené
Anotácia 05.04.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 05.04.2022 Typ Doručené
Opis 05.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2022 Typ Odoslané
PUV 2-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku