Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 2-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  2-2021 
(22)  Application Date  07.01.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F02B 75/00   
(54)  Title  Zdvojený pasívny valec štvortaktného spaľovacieho motora 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 00 Banská Bystrica; SK 
(72)  Inventor(s)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 00 Banská Bystrica; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 2-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 2-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.01.2021 Type Delivered
1a Opis 07.01.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 07.01.2021 Type Delivered
1c Výkresy 07.01.2021 Type Delivered
1d Anotácia 07.01.2021 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 07.01.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 07.01.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.01.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.01.2021 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.05.2021 Type Delivered
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 28.05.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Type Delivered
8a Opis 19.07.2021 Type Delivered
8b Nároky na ochranu 19.07.2021 Type Delivered
8c Anotácia 19.07.2021 Type Delivered
8d Výkresy 19.07.2021 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.07.2021 Type Internal Letter
PUV 2-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku