Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 2-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  2-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/00   
(54)  Názov  Zdvojený pasívny valec štvortaktného spaľovacieho motora 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 00 Banská Bystrica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 00 Banská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 2-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 2-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.01.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.01.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 07.01.2021 Typ Doručené
1d Anotácia 07.01.2021 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 07.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.01.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.01.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.01.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.05.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 28.05.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Typ Doručené
8a Opis 19.07.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 19.07.2021 Typ Doručené
8c Anotácia 19.07.2021 Typ Doručené
8d Výkresy 19.07.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.07.2021 Typ Interné listy
PUV 2-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku