Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 198-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8751 
(21)  Číslo prihlášky  198-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.05.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 5/40   
(54)  Názov  Tuhé druhotné palivo a spôsob jeho výroby a použitia 
(57)  Anotácia  Tuhé druhotné palivo, ktoré je vyrobené z presne definovaných spáliteľných odpadov, má výhrevnosť 12 až 42 MJ.kg-1, obvykle 25 až 35 MJ.kg-1, a vlhkosť do 10 % hmotnostných, pričom jednotlivé druhy použitých odpadov majú výhrevnosť minimálne 5 MJ.kg-1. V prípade druhotného paliva, ktoré je vyrobené len z rôznych prúdov odpadového dreva, má palivo výhrevnosť v rozpätí 12 až 20 MJ.kg-1 a vlhkosť do 25 %, pričom jednotlivé druhy použitých odpadov majú vlhkosť maximálne 55 %. Tuhé druhotné palivo je ďalej definované hraničnými hodnotami obsahu škodlivín (znečisťujúcich látok, ako sú Cl, Hg, polycyklické aromatické uhľovodíky, Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, síra). V prípade tuhého druhotného paliva vyrobeného len z rôznych prúdov odpadového dreva je palivo definované pomocou hraničných hodnôt obsahu Cl, Hg, F, polycyklických aromatických uhľovodíkov, As, Pb, Cd, Cr a Zn. Opísaný je aj spôsob výroby tuhého druhotného paliva a jeho použitie v dezintegrovanej sypkej forme alebo vo forme brikiet. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gondáš Ján, Ing.; A. Jiráska 2473/31, 984 01 Lučenec 1; SK;
Marák Ján, Ing.; Ľudmily Podjavorinskej 97, 984 01 Lučenec 1; SK;
Vaculčiak Miroslav; Komenského 20, 985 54 Lovinobaňa; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gondáš Ján, Ing.; A. Jiráska 2473/31, 984 01 Lučenec 1; SK;
Marák Ján, Ing.; Ľudmily Podjavorinskej 97, 984 01 Lučenec 1; SK;
Vaculčiak Miroslav; Komenského 20, 985 54 Lovinobaňa; SK;
Hroncová Emília, doc. Ing., PhD.; A. Hlinku 2556/29, 960 01 Zvolen; SK;
Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc.; Novozámocká 15, 960 01 Zvolen; SK;
Musil Juraj, Ing.; Tatranská 24, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.05.2020 05/2020 FG2K
 
PUV 198-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 198-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.11.2018 Typ Doručené
1a Opis 16.11.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.11.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 16.11.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.11.2018 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 29.11.2018 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.02.2019 Typ Odoslané
6 výzva na doplnenie identifikátora osoby 18.02.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 25.03.2019 Typ Doručené
7a Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2019 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 25.03.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 12.06.2019 Typ Doručené
9a Opis 12.06.2019 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 12.06.2019 Typ Doručené
9c Anotácia 12.06.2019 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 12.06.2019 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.2019 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 21.08.2019 Typ Doručené
12a Opis 21.08.2019 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 21.08.2019 Typ Doručené
12c Anotácia 21.08.2019 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2019 Typ Interné listy
14 rešeršná správa 14.10.2019 Typ Interné listy
15 Doplnenie materiálov 11.10.2019 Typ Doručené
15a Opis 11.10.2019 Typ Doručené
15b Anotácia 11.10.2019 Typ Doručené
15c Opis 11.10.2019 Typ Doručené
16 výsledok rešerše 15.10.2019 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 15.10.2019 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 17.10.2019 Typ Interné listy
19 záznam o ukončení konania o PÚV 11.03.2020 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.03.2020 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.04.2020 Typ Odoslané
22 opätovne odoslaný list 21.07.2020 Typ Odoslané
23 Žiadosť o opravu 22.02.2021 Typ Doručené
24 vnútrospisový list 25.02.2021 Typ Interné listy
25 všeobecný referátnik 09.03.2021 Typ Odoslané
26 opätovne odoslaný list 09.03.2021 Typ Odoslané
27 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27a Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27aa Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27ab Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
27ac Odôvodnenie návrhu 27.09.2021 Typ Doručené
27b Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27c Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27d Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27e Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27f Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27g Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27h Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27i Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27j Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27k Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27l Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27m Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27n Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27o Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27p Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27q Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27r Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27s Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27t Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27u Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27v Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27w Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27x Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27y Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
27z Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
28 Žiadosť inde neuvedená 28.09.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 28.09.2021 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku za návrh na výmaz 29.09.2021 Typ Odoslané
30 vyžiadanie kaucie za návrh na výmaz 29.09.2021 Typ Odoslané
31 32 Poplatok - kaucia 20.10.2021 Typ Platba
32 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 20.10.2021 Typ Platba
33 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 21.10.2021 Typ Odoslané
PUV 198-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku