Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 197-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  197-2020 
(22)  Application Date  13.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B29B 11/12  B27N 3/08  D21J 1/04   
(54)  Title  Spôsob výroby vodoodolnej akustickej dosky s protipožiarnym účinkom  
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GreenCon International s.r.o.; Rajská 7, 811 08 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Knežo Milan, Ing.; Dolná 521/8, 927 01 Šaľa 1; SK;
Kováčik Ján, Ing., PhD.; Vlčany 1549, 925 84 Vlčany; SK;
Lenčéš Martin, Ing.; Hrabová 2280/1, 927 01 Šaľa 1; SK 
(74)  Attorney(s)  LAWS s.r.o.; Rajská 7, 811 08 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 197-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 197-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.11.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 13.11.2020 Type Delivered
1b Opis 13.11.2020 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 13.11.2020 Type Delivered
1d Anotácia 13.11.2020 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 13.11.2020 Type Delivered
1f Osvedčovacia doložka 13.11.2020 Type Delivered
1g Plná moc 13.11.2020 Type Delivered
1h Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 13.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 03.03.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 03.03.2021 Type Delivered
5b Opis 03.03.2021 Type Delivered
5c Nároky na ochranu 03.03.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 18.06.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 18.06.2021 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 18.06.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.08.2021 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 11.11.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2021 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 11.11.2021 Type Internal Letter
PUV 197-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku