Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 197-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  197-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby vodeodolnej akustickej dosky s protipožiarnym účinkom  
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GreenCon International s.r.o.; Rajská 7, 811 08 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Knežo Milan, Ing.; Dolná 521/8, 927 01 Šaľa 1; SK;
Kováčik Ján, Ing., PhD.; Vlčany 1549, 925 84 Vlčany; SK;
Lenčéš Martin, Ing.; Hrabová 2280/1, 927 01 Šaľa 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LAWS s.r.o.; Rajská 7, 811 08 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 197-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 197-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.11.2020 Typ Doručené
1b Opis 13.11.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 13.11.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 13.11.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 13.11.2020 Typ Doručené
1f Osvedčovacia doložka 13.11.2020 Typ Doručené
1g Plná moc 13.11.2020 Typ Doručené
1h Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 13.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 03.03.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
5b Opis 03.03.2021 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 03.03.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.06.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 18.06.2021 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 18.06.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.08.2021 Typ Interné listy
PUV 197-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku