Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 194-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9590 
(21)  Číslo prihlášky  194-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E21F 15/00  E21F 15/08   
(54)  Názov  Systém zakladania nízko a stredne pevnostných ložísk so spevnenou základkou 
(57)  Anotácia  Zakladanie vydobytých priestorov sa využíva v oblasti hlbinného dobývania o. i. na účely eliminácie prejavov dobývania na povrchu. Navrhovaný systém zakladania nízko a stredne pevnostných ložísk so spevnenou základkou zabezpečuje stopercentné vyplnenie vydobytých priestorov a zároveň umožňuje uplatniť zásady cirkulačnej ekonomiky, nakoľko v zásadnej miere využíva odpady z ťažby a spracovania suroviny. Zároveň znižuje kontamináciu ťaženej suroviny, a to pri nižších nákladoch. Podstatou riešenia je rozčlenenie základky na konštrukčné prvky, ako konštrukčná vrstva z armovaného železobetónu (1), oddeľovacia PVC fólia (2), sypané nespevnené jadro z hrubozrného kameniva (3), čerpaná výplňová zmes z inertného materiálu (4), oceľová sieťovina (5), separačná deliaca vrstva (6), stratené potrubie (7), odvzdušňovacie potrubie (8) a debniaca bariéra (9), z ktorých každý plní špecifickú funkciu. Na prípravu výplňovej zmesi je použitý jalový materiál z mokrej úpravy zo spracovania suroviny a jalovina z ťažby. Vhodnou kombináciou receptúr je možné spotrebovať všetok odpad z ťažby a spracovania suroviny na účely zakladania. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROTALC s.r.o.; Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Greňa Ján, Dipl. Ing.; Vyšné Opátske 2459, 040 01 Košice-Vyšné Opátske; SK;
Gutternigg Bernhard, Dipl. Ing.; Gatschling 4b, 8903 Lassing bei Selzthal; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  bnt attorneys-at-law, s. r. o.; Cintorínska 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.12.2025 
   Maximálna platnosť do  23.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 194-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 194-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 23.12.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 23.12.2021 Typ Doručené
Opis 23.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 23.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 23.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 23.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 23.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.03.2022 Typ Doručené
Anotácia 08.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.03.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.03.2022 Typ Doručené
Opis 08.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 02.05.2022 Typ Odoslané
PUV 194-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku