Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 192-2017
(11)  Utility Model Number  8219 
(21)  Application Number  192-2017 
(22)  Application Date  17.08.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.09.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.04.2018 
(45)  Publication of Registration Date  03.09.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.07.2018 
(51)  International Patent Classification  F24D 17/02  F25B 30/06  F24H 4/02   
(54)  Title  Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody 
(57)  Abstract  Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody obsahuje akumulačnú nádobu (1) odpadovej vody, potrubný výmenník (2) tepla, tepelné čerpadlo (3), cirkulačné čerpadlá (10, 11), regulačný člen (6), snímač teploty (7) odpadovej vody a aspoň jeden akumulačný zásobník (5) pitnej vody. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Šmelík Ján, Ing.; Havanská 13, 040 13 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Šmelík Ján, Ing.; Havanská 13, 040 13 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  17.08.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 192-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 192-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.08.2017 Type Delivered
1a Opis 17.08.2017 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 17.08.2017 Type Delivered
1c Anotácia 17.08.2017 Type Delivered
1d Výkresy 17.08.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.08.2017 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.09.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2017 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 06.12.2017 Type Delivered
5a Opis 06.12.2017 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 06.12.2017 Type Delivered
5c Anotácia 06.12.2017 Type Delivered
5d Obrázok k anotácii 06.12.2017 Type Delivered
5e Výkresy 06.12.2017 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.01.2018 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 22.01.2018 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 24.01.2018 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 24.01.2018 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 23.01.2018 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 23.02.2018 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 23.02.2018 Type Sent document
13 záznam o ukončení konania o PÚV 04.07.2018 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.07.2018 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.08.2018 Type Sent document
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 10.08.2021 Type Payment
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 06.08.2021 Type Delivered
17a Oznámenie k poplatkom 06.08.2021 Type Delivered
17b Sprievodný list 06.08.2021 Type Delivered
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.08.2021 Type Delivered
18a Oznámenie k poplatkom 13.08.2021 Type Delivered
19 predĺženie doby platnosti ÚV 18.08.2021 Type Sent document
PUV 192-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku