Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 191-2019
(11)  Utility Model Number  8942 
(21)  Application Number  191-2019 
(22)  Application Date  18.12.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.12.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.07.2020 
(45)  Publication of Registration Date  02.12.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  07.10.2020 
(51)  International Patent Classification  B26D 1/547  B26F 3/12  B26D 7/02  B23H 7/02   
(54)  Title  Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním 
(57)  Abstract  Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním pozostáva zo základne (1), na ktorej je v jednej osi prichytená nepohyblivá čeľusť (2) prizmatického tvaru s dĺžkovou stupnicou (8) a pohyblivá čeľusť (3) prizmatického tvaru. Medzi nepohyblivou čeľusťou (2) prizmatického tvaru a pohyblivou čeľusťou (3) prizmatického tvaru má základňa (1) vybranie (15). Do nepohyblivej čeľuste (2) prizmatického tvaru je posuvne vložený prvý strmeňový upínač (4) s upínacou skrutkou (6) na upnutie polotovaru (7) a druhý strmeňový upínač (4) s dorazovou skrutkou (5) dorazu (9). Do pohyblivej čeľuste (3) prizmatického tvaru je posuvne vložený tretí strmeňový upínač (4) s upínacou skrutkou (6) na upnutie polotovaru (7). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Boleráz 363, 919 08 Boleráz; SK;
Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Rekreačná 24, 919 34 Trnava; SK;
Jurina František, Ing.; Partizánska 119/369, 922 05 Chtelnica; SK;
Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná 4, 934 05 Levice 5; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  18.12.2023 
   Utility Model Validity maximum until  18.12.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2020 07/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 FG2K
 
PUV 191-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 191-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2019 Type Delivered
1a Opis 18.12.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 18.12.2019 Type Delivered
1c Výkresy 18.12.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 18.12.2019 Type Delivered
1e Plná moc 18.12.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 19.12.2019 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2020 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Type Payment
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2020 Type Internal Letter
6 rešeršná správa 15.05.2020 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 20.05.2020 Type Internal Letter
8 oznámenie o výsledku rešerše 20.05.2020 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 20.05.2020 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.10.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2020 Type Sent document
PUV 191-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku