Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 190-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9286 
(21)  Číslo prihlášky  190-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 3/10   
(54)  Názov  Vykurovacie teplovodné zariadenie s konektorom na pripojenie externej expanznej nádoby 
(57)  Anotácia  Vykurovacie teplovodné zariadenie s konektorom na pripojenie externej expanznej nádoby zahŕňajúce prostriedky na ohrev a výmenu tepla, kryt, hydraulický modul na zabezpečenie cirkulácie vykurovacej vody a internú expanznú nádobu sa vyznačuje tým, že je vybavené prepojovacím modulom (20) s prostriedkami na pripojenie hydraulického modulu (10), internej expanznej nádoby (30) a konektora (7) usporiadaného na vonkajšej časti krytu (3) na pripojenie externej expanznej nádoby (5) a prepojovací modul (20) je usporiadaný tak, že interná expanzná nádoba (30) pripojená k prepojovaciemu modulu (20) a externá expanzná nádoba (5) pripojená ku konektoru (7) sú navzájom zapojené hydraulicky paralelne. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica 1; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Petrovič Miroslav, Ing.; Mokrý Háj 228, 908 65 Mokrý Háj; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.11.2024 
   Maximálna platnosť do  01.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 190-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 190-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.11.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 01.11.2020 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 01.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 01.11.2020 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 01.11.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 01.11.2020 Typ Doručené
1g Sprievodný list 01.11.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.11.2020 Typ Doručené
2a Opis 11.11.2020 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 11.11.2020 Typ Doručené
2c Výkresy 11.11.2020 Typ Doručené
2d Anotácia 11.11.2020 Typ Doručené
2e Obrázok k anotácii 11.11.2020 Typ Doručené
2f Príloha inde neuvedená 11.11.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 11.11.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.11.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.11.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.01.2021 Typ Doručené
6a Opis 14.01.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 27.01.2021 Typ Doručené
9a Opis 27.01.2021 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 25.03.2021 Typ Doručené
10a Nároky na ochranu 25.03.2021 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.03.2021 Typ Interné listy
12 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
12a Nároky na ochranu 06.04.2021 Typ Doručené
13 výsledok rešerše 09.04.2021 Typ Interné listy
14 rešeršná správa 09.04.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 09.04.2021 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 09.04.2021 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 190-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku