Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 19-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  19-2021 
(22)  Application Date  11.02.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B60L 15/00   
(54)  Title  Testovacie zariadenie s implementovaným modelovým pohonom elektromobilu 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Bélai Igor, Ing., PhD.; J. C. Hronského 8, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava-Rača; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 19-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 19-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.02.2021 Type Delivered
1a Opis 11.02.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 11.02.2021 Type Delivered
1c Výkresy 11.02.2021 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 11.02.2021 Type Delivered
1e Plná moc 11.02.2021 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 11.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.02.2021 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2021 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 22.06.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 22.06.2021 Type Delivered
6b Opis 22.06.2021 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.07.2021 Type Internal Letter
PUV 19-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku