Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 19-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  19-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 15/00   
(54)  Názov  Testovacie zariadenie s implementovaným modelovým pohonom elektromobilu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bélai Igor, Ing., PhD.; J. C. Hronského 8, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava-Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 19-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 19-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.02.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.02.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 11.02.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 11.02.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 11.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.02.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.06.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 22.06.2021 Typ Doručené
6b Opis 22.06.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.07.2021 Typ Interné listy
PUV 19-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku