Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 19-2020
(11)  Utility Model Number  8976 
(21)  Application Number  19-2020 
(22)  Application Date  20.02.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  13.01.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.08.2020 
(45)  Publication of Registration Date  13.01.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.11.2020 
(51)  International Patent Classification  G01N 3/10   
(54)  Title  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni 
(57)  Abstract  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni pozostáva z hornej upínacej dosky (3) a spodnej upínacej dosky (16) rozoberateľne spojených ťahadlami (1), pričom v hornej upínacej doske je úpinkou (8) prichytený prievlak (5). V spodnej upínacej doske (16) je prírubou (15) prichytený hydraulický valec (18). V hydraulickom valci (18) je pohyblivo uložený piest (13), ktorý je cez piezoelektrický snímač (11) sily spriahnutý s tŕňovou tyčou (9) ukončenou tŕňom (7). Tŕň (7) zasahuje do priestoru prievlaku (5). Hydraulický valec (18) má vstup na pripojenie ručného hydraulického agregátu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., skrátene ŽP VVC s.r.o.; Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová; SK 
(72)  Inventor(s)  Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava 8; SK;
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.; Pajorova 10, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK;
Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 259, 917 05 Trnava 5; SK;
Mojžiš Milan, Ing., PhD.; L. Novomeského 1231/9, 977 01 Brezno; SK;
Ridzoň Martin, doc. Ing., PhD.; Cesta osloboditeľov 1352/32, 977 03 Brezno; SK;
Kán Michal, Ing.; Brezová 216/7, 976 64 Bacúch; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  20.02.2024 
   Utility Model Validity maximum until  20.02.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 8/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 1/2021 FG2K
 
PUV 19-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 19-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2020 Type Delivered
1a Opis 20.02.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 20.02.2020 Type Delivered
1c Výkresy 20.02.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 20.02.2020 Type Delivered
1e Plná moc 20.02.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.02.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.04.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 10.06.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 10.06.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 10.06.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.06.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.11.2020 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2020 Type Sent document
PUV 19-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku