Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 189-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  189-2020 
(22)  Application Date  30.10.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G01M 13/04  G01M 13/028   
(54)  Title  Mechatronický diagnostický systém merania ložiskového reduktora 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SPINEA Technologies s.r.o.; Volgogradská 13, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Paulišin Dušan, Ing., PhD.; Mukačevská 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Blaško Lukáš, Ing., PhD.; Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Pajkoš Michal, Ing.; Wuppertálska 33, 040 23 Košice 23; SK;
Hric Matúš, Ing., PhD.; Jelšová 22, 040 22 Košice 22; SK;
Popovec Peter, Ing.; Engelsova 13, 080 01 Prešov 1; SK;
Šlapák Viktor, Ing., PhD.; Zombova 43, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 189-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 189-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.10.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 30.10.2020 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 30.10.2020 Type Delivered
1c Opis 30.10.2020 Type Delivered
1d Výkresy 30.10.2020 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 30.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 02.11.2020 Type Delivered
3 Doplnenie materiálov 02.11.2020 Type Delivered
3a Anotácia 02.11.2020 Type Delivered
3b Opis 02.11.2020 Type Delivered
3c Nároky na ochranu 02.11.2020 Type Delivered
3d Výkresy 02.11.2020 Type Delivered
3e Obrázok k anotácii 02.11.2020 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.11.2020 Type Sent document
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2020 Type Payment
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2020 Type Sent document
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.02.2021 Type Delivered
8 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 08.02.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 08.04.2021 Type Delivered
9a Nároky na ochranu 08.04.2021 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2021 Type Internal Letter
11 rešeršná správa 27.04.2021 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 28.04.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 28.04.2021 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PÚV 28.04.2021 Type Internal Letter
PUV 189-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku