Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 189-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  189-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 5/00   
(54)  Názov  Mechatronický diagnostický systém merania ložiskového reduktora 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPINEA Technologies s.r.o.; Volgogradská 13, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Paulišin Dušan, Ing., PhD.; Mukačevská 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Blaško Lukáš, Ing., PhD.; Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Pajkoš Michal, Ing.; Wuppertálska 33, 040 23 Košice 23; SK;
Hric Matúš, Ing., PhD.; Jelšová 22/2774, 040 22 Košice 22; SK;
Popovec Peter, Ing.; Engelsova 13, 080 01 Prešov 1; SK;
Šlapák Viktor, Ing., PhD.; Zombova 43, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 189-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 189-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.10.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 30.10.2020 Typ Doručené
1c Opis 30.10.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 30.10.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 30.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.11.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 02.11.2020 Typ Doručené
3a Anotácia 02.11.2020 Typ Doručené
3b Opis 02.11.2020 Typ Doručené
3c Nároky na ochranu 02.11.2020 Typ Doručené
3d Výkresy 02.11.2020 Typ Doručené
3e Obrázok k anotácii 02.11.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.11.2020 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2020 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.02.2021 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 08.02.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 08.04.2021 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 08.04.2021 Typ Doručené
PUV 189-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku