Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 188-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  188-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01D 3/00   
(54)  Názov  Zariadenie na nastavenie pozície spätnoväzobného snímača typu rezolver v elektrických aktuátoroch so synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPINEA Technologies s.r.o.; Volgogradská 13, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šlapák Viktor, Ing., PhD.; Zombova 43, 040 23 Košice 23; SK;
Pajkoš Michal, Ing.; Wuppertálska 33, 040 23 Košice 23; SK;
Hric Matúš, Ing., PhD.; Jelšová 22, 040 22 Košice 22; SK;
Paulišin Dušan, Ing., PhD.; Mukačevská 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Blaško Lukáš, Ing., PhD.; Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 188-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 188-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.10.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 29.10.2020 Typ Doručené
1c Opis 29.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.10.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 02.11.2020 Typ Doručené
3a Opis 02.11.2020 Typ Doručené
3b Nároky na ochranu 02.11.2020 Typ Doručené
3c Anotácia 02.11.2020 Typ Doručené
3d Výkresy 02.11.2020 Typ Doručené
3e Obrázok k anotácii 02.11.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.11.2020 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2020 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.12.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.02.2021 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 01.04.2021 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zastavení konania 19.05.2021 Typ Odoslané
PUV 188-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku